ข่าวสารกิจกรรมของบริษัท

Your search results

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Uncategorized
ppproperty

มาตรการกระตุ้นตลาด อสังหาฯ จากรัฐบาล ปี 2565 ปรับลดค่าโอนและจำนอง เหลือ 0.01%

มาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาฯ จากรัฐบาล ปี 2565 ปรับลดค่าโอนและจำนอง เหลือ 0.01% ให้ประโยชน์ทั้งบ้านมือหนึ่ง-มือสอง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ และจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากอัตราเดิมสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งเดิมทีได้รับส่วนลดค่าโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์จะได้เฉพาะที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ในโครงการบ้านจัดสรร แต่มติ ครม. ล่าสุดข้างต้น ได้เพิ่มผู้ได้รับประโยชน์จากการซื้อขายบ้านมือสองด้วย “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมเงื่อนไข ประเภท รวมถึงการคิดคำนวณการปรับลดค่าจะทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ทราบ ลดค่าโอน-จำนองอสังหาฯ อัตราใหม่ การปรับลดค่าจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ โดยค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์มีอัตราร้อยละ 2 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ มีอัตราร้อยละ 1

Read More »
Uncategorized
ppproperty

Manhattan Apartments

In Manhattan, uptown means north (more precisely north-northeast, which is the direction the island and its street grid system is oriented) and downtown means south (south-southwest). This usage differs from that of most American cities, where downtown refers to the

Read More »
Uncategorized
ppproperty

Buying a Home

There are cracks in the foundation. Nothing structural. Nothing that’s going to threaten the stability of the home, but they’re there. Nooks, crannies and holes through which seeps an invisible threat. Colorless, odorless and undetectable by your average human, it

Read More »
Uncategorized
ppproperty

Selling Your Home

Downsizing, upsizing, looking for something new, or any reason in between, you’re considering selling a New York property and we’re ready to help you with 23 full-time Sales Executives, a full-service support staff, legal department, and in-house marketing department. WP Estate invests

Read More »
Uncategorized
ppproperty

Sidebar on the Left

New York County as a whole covers a total area of 33.77 square miles (87.5 km2), of which 22.96 square miles (59.5 km2) are land and 10.81 square miles (28.0 km2) are water. A modern redrawing of the 1807 version

Read More »
Uncategorized
ppproperty

Video in slider

The blog post slider is automatically created with images you upload to the post and one video from Vimeo or YouTube (optional). It’s built on the Boostrap slider. When you enter the blog post, the slider is the first to

Read More »

Compare Listings